Bel direct met: 0575 463 289 of email met

Missie en visie

 
Missie en visie Zorgboerderij De Mettemaat B.V.
 
Missie

Wij, Jan en Joke Groot Roessink hebben al sinds eind jaren ’90 de zorgboerderij. Daardoor hebben we een ruime ervaring in het werken met mens en dier.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen gewaardeerd en gerespecteerd wordt en op die manier zich veilig en prettig voelt.
Bij ons werken geen cliënten maar zorgvragers omdat we iedereen graag in zijn waarde laten. We werken in kleine groepjes, kijken naar de mogelijkheden van iedereen en streven ernaar dat iedereen de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft.
Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Wij kijken niet naar beperkingen maar juist naar de mogelijkheden van iemand, zodat hij of zij zich verder kan ontwikkelen. Bij ons heerst een huiselijke, ongedwongen en vrolijke sfeer, dit is de basis voor een fijne dag.

Visie

De doelstelling van de zorgboerderij is om, in combinatie met het agrarisch bedrijf, zorg te bieden aan kinderen en (jong) volwassenen met een beperking in hun ontwikkeling en/of gedrag. Wij vinden het belangrijk om te kijken naar de behoeften, wensen en mogelijkheden van de persoon/het kind en zijn of haar directe omgeving. Hiermee biedt de zorgboerderij de persoon/het kind de mogelijkheid om zichzelf te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zorgboerderij De Mettemaat biedt een nuttige en zinvolle vrije tijds- en/of dagbesteding en ontlasting van de thuissituatie indien nodig.
 
Van maandag tot en met vrijdag bieden wij dagbesteding aan zowel jeugd als volwassenen in de leeftijd van 4 tot 100 jaar. Op zaterdag en zondag bieden wij dagbesteding en logeeropvang aan jeugdigen.
De mensen met een zorgvraag helpen bij al het werk dat zich op een boerderij voordoet. Wij willen de zorgvragers in een rustige en beschermde omgeving een eigen taak meegeven. Hierdoor wordt hun verantwoordelijkheidsgevoel vergroot en gestimuleerd.
Wat de dagbesteding betreft kan iemand zich meer aangetrokken voelen tot de omgang met dieren, terwijl een ander liever in de tuin of in de keuken werkt. Zo proberen wij rekening te houden met ieders wensen en daardoor een zinvolle dagbesteding en een ‘thuis’ te bieden.

Wij hebben een team van ervaren medewerkers dat het belangrijk vindt dat iedereen in zijn waarde wordt gelaten en de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft. De ene persoon heeft veel behoefte aan duidelijkheid en structuur, de andere persoon wat minder. Voor wie veel behoefte heeft aan duidelijkheid en structuur maken we een persoonlijke planning. Voor de persoon die hier minder behoefte aan heeft maken wij per dagdeel een planning. Dit gebeurt in overleg en samenspraak met de zorgvrager.